Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Β΄ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΤο παρακάτω σχέδιο είναι ενδεικτικό. Κάθε Σύλλογος Εκπαιδευτικών μπορεί να αξιοποιήσει όσα στοιχεία νομίζει.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ………………………….. κατά τη συνεδρίασή του συζήτησε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας  για τη “Θεματική Εβδομάδα”. Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν οι εξής προβληματισμοί και ενστάσεις.
Με την υλοποίηση της “Θεματικής Εβδομάδας” αναστατώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και αναιρείται ο προγραμματισμός που ήδη έχει κάνει το σχολείο μας και ο κάθε εκπαιδευτικός χωριστά. Παρόμοιες δραστηριότητες οφείλουν να προγραμματίζονται από την έναρξη της σχολικής περιόδου, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να προχωρούν στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους με μαθησιακά κριτήρια, χωρίς ανατροπές και προχειρότητες της τελευταίας στιγμής. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι η  υποχρεωτικότητα και η ανάθεση των θεμάτων περιορίζει την παιδαγωγική αυτονομία των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
Τέτοιου είδους “Θεματικές Εβδομάδες”  μπορεί να είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο για την αφομοίωση και την εμπέδωση της γνώσης, που όμως δεν μπορεί να αποσπαστεί από τη συνολική παιδαγωγική διαδικασία και πρέπει να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος. Πρέπει να προάγεται από όλα τα μαθήματα και το συνολικό πρόγραμμα, τη λειτουργία και τους σκοπούς του σχολείου, να εκτυλίσσεται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και ο χρόνος προετοιμασίας και παρουσίασης να λογίζεται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, να υποστηρίζεται από  βιβλιοθήκες,  εποπτικά και εργαστηριακά μέσα.
Οι “Θεματικές Εβδομάδες”, όπως προωθούνται, επιβαρύνουν τους Συλλόγους Διδασκόντων με πρόσθετα γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντα σε βάρος του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου τους.
Οι  ενότητες  που καλύπτει η “Θεματική Εβδομάδα”, είναι αντικείμενο μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο (Οικιακή Οικονομία, Βιολογία, Γλώσσα – Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), οι ώρες μάλιστα των οποίων  μειώθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο. Ακόμη, η θεματολογία αυτή εντασσόταν και στο μάθημα  των Βιωματικών Δράσεων, το οποίο επίσης καταργήθηκε από το Υπουργείο. Συνεπώς, έχουμε αντικατάσταση διδακτικών ωρών εκπαιδευτικών από μια παράλληλη δραστηριότητα, η οποία μάλιστα επιβαρύνεται από μια αχρείαστη γραφειοκρατική δουλειά.
Τα θέματα αυτά, ως σοβαρότατα για την εφηβική ηλικία, αντιμετωπιζόταν μέχρι τώρα από τα διδασκόμενα αντικείμενα, τα οποία έχουν μία συνέχεια και εσωτερική λογική. Η προτεινόμενη “Θεματική Εβδομάδα” αποκόπτει τα ζητήματα αυτά από τη βασική και συγκροτημένη διδασκαλία.
Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν σε βάθος ευαίσθητα ζητήματα που δε σχετίζονται με το επιστημονικό τους πεδίο, χωρίς καμία σχετική επιμόρφωση και προετοιμασία. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην καταφυγή στο προτεινόμενο από το ΙΕΠ υλικό, που προέρχεται και από επιχειρήσεις και ΜΚΟ, γεγονός που δεν είναι μόνο προβληματικό από επιστημονικής άποψης, αλλά προκαλεί και σκέψεις για το ίδιο το μέλλον του χαρακτήρα του Δημόσιου Σχολείου.


Λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα παραπάνω  ο Σύλλογος Διδασκόντων του ………………………………………… αποφάσισε  να συνεχίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, με την αυτονόητη για εκπαιδευτικούς ευαισθησία, εντάσσοντας, άρα, όπου και όταν αυτό είναι εφικτό, στοιχεία της προτεινόμενης θεματολογίας στα αντίστοιχα μαθήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.