Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 


Β΄   ΕΛΜΕ   ΕΒΡΟΥ                                                                                   N.Ορεστιάδα 21 - 01 - 2021

ΕΡΓAΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                              Αρ. πρωτ.: 44

e-mail : b.elme.evrou@gmail.com

bloghttp://b-elme-evrou.blogspot.gr

 

                                                                                                 ΠΡΟΣ:

Τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών μονάδων της περιοχής μας.

 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι!

Εν συνεχεία του ενημερωτικού μας αρ.πρωτ. 40/14 – 12 – 2020 και του αντίστοιχου ενημερωτικού της ΟΛΜΕ που σας είχαμε αποστείλει για το θέμα της «τηλεαξιολόγησης» των μαθητών, σας κοινοποιούμε επιπροσθέτως τα παρακάτω:

α) Ενδεικτικό σχέδιο πρακτικού για τους Συλλόγους Διδασκόντων, για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με κλειστά σχολεία, ώστε να έχουμε μια συλλογική, αξιοπρεπή, παιδαγωγική στάση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την ισχύουσα  νομοθεσία ( Ν.4610/2019 αρθ.103 παρ. 1, 4,7 για τα ΓΕΛ και παρ.2γ του αρθ.120, παρ.4 του αρθ.122 ΜΕΡΟΣ Ε’, ΚΕΦ. Γ’ για τα ΕΠΑΛ, Π.Δ 126/2016 άρθρο 12για τα Γυμνάσια, ΥΑ 3245/Δ2 ΦΕΚ 47/ 13-1-2021 ).

 

β) Σχέδιο αιτιολόγησης μη κατάθεσης βαθμολογίας Α΄ τετραμήνου.

ΣΥΝ.:

1.        Σχέδιο πρακτικού

2.        Σχέδιο αιτιολόγησης

3.        Ενημερωτικό Β ΕΛΜΕ, αρ.πρωτ. 40/14 – 12 – 2020

4.        Ενημερωτικό ΟΛΜΕ, 14 – 12 – 2020

 

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιαννάτου Κική                                        Γεωργουσίδου Μαρία


Αιτιολόγηση μη κατάθεσης βαθμολογίας Α΄ τετραμήνου

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 

α) Ότι ο χρόνος κατά τον οποίο το σχολείο λειτούργησε δια ζώσης ήταν λιγότερος από δύο μήνες.

β) Τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αρκετοί μαθητές του σχολείου μας αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως για αντικειμενικούς λόγους στη διαδικασία, γεγονός που θέτει εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

γ) Ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να ικανοποιήσει και να αντικαταστήσει το πολυσύνθετο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο της ζωντανής εκπαιδευτικής πράξης που συντελείται στη σχολική αίθουσα.

δ) Ότι λόγω των ειδικών συνθηκών της τηλεκπαίδευσης δεν ήταν δυνατό να διεξαχθούν γραπτές δοκιμασίες εξ αποστάσεως και ούτε να σχηματιστεί ικανοποιητική εικόνα, ώστε να αποτυπωθεί αριθμητικά η γνωστική πρόοδος, η κατανόηση εννοιών και φαινομένων, οι δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επιμέλεια και το ενδιαφέρον των μαθητών του τμήματος.

ε) Ότι η αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων είναι εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για να επιτελεί το ρόλο της πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προσφέρει στο μαθητή τα εφόδια, για να ανταποκριθεί στους διδακτικούς στόχους, κάτι που δε συνέβη κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους, στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του οποίου ήταν αδύνατη ακόμη και η οπτική επαφή με τους μαθητές μας.

 

Δεν κατατίθεται βαθμολογία Α΄ τετραμήνου για το τμήμα....

 

και καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών να επικοινωνήσουν με τ… διδάσκ…, ώστε να ενημερωθούν περιγραφικά για την εικόνα που παρουσιάζουν τα παιδιά τους στο μάθημα.

 

Ο/Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

 

Σχέδιο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ______________________, συνεδρίασε σήμερα _________________ με θέματα

  1. Αξιολόγηση μαθητών για το 1ο τετράμηνο

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αφού έλαβε υπ’ όψιν του

 

α) Ότι ο χρόνος κατά τον οποίο το σχολείο λειτούργησε δια ζώσης ήταν λιγότερος από δύο μήνες.

β) Τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αρκετοί μαθητές του σχολείου μας αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως για αντικειμενικούς λόγους στη διαδικασία, γεγονός που θέτει εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

γ) Ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να ικανοποιήσει και να αντικαταστήσει το πολυσύνθετο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο της ζωντανής εκπαιδευτικής πράξης που συντελείται στη σχολική αίθουσα.

δ) Ότι λόγω των ειδικών συνθηκών της τηλεκπαίδευσης δεν ήταν δυνατό να διεξαχθούν γραπτές δοκιμασίες εξ αποστάσεως και ούτε να σχηματιστεί ικανοποιητική εικόνα, ώστε να αποτυπωθεί αριθμητικά η γνωστική πρόοδος, η κατανόηση εννοιών και φαινομένων, οι δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επιμέλεια και το ενδιαφέρον των μαθητών του τμήματος.

ε) Ότι η αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων είναι εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για να επιτελεί το ρόλο της πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προσφέρει στο μαθητή τα εφόδια, για να ανταποκριθεί στους διδακτικούς στόχους, κάτι που δε συνέβη κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους, στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του οποίου ήταν αδύνατη ακόμη και η οπτική επαφή με τους μαθητές μας.

στ) Ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία ( Ν.4610/2019 αρθ.103 παρ. 1, 4,7 για τα ΓΕΛ και παρ.2γ του αρθ.120, παρ.4 του αρθ.122 ΜΕΡΟΣ Ε’, ΚΕΦ. Γ’ για τα ΕΠΑΛ, Π.Δ 126/2016 άρθρο 12για τα Γυμνάσια, ΥΑ 3245/Δ2 ΦΕΚ 47/ 13-1-2021 ), έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς των διαγωνισμάτων του 1ου Τετραμήνου στο 2ο Τετράμηνο και μη κατάθεσης βαθμολογίας με αιτιολογημένο σημείωμά μας

και ενεργώντας με γνώμονα την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη που φέρουμε απέναντι σε όλους τους μαθητές

συζήτησε και αποφάσισε

Να μην προχωρήσει στην αξιολόγηση των μαθητών και τη βαθμολόγησή τους για το Α΄ Τετράμηνο.

 

Καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να ενημερωθούν περιγραφικά για την εικόνα που παρουσιάζουν τα παιδιά τους στο μάθημα.

 

Ο σύλλογος Διδασκόντων θα συνέλθει εκ νέου μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, για να συζητήσει τα παιδαγωγικά ζητήματα που προέκυψαν από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να διαπιστώσει τα προβλήματα που αφορούν τις ελλείψεις και τα γνωστικά κενά που παρατηρούνται στους μαθητές και να αναζητήσει τρόπους επίλυσης τους.

Ο/Η

 

Δ/ντης/τρια

Οι

 

Εκπαιδευτικοί


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.