Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥΑΠΟΦΑΣΗ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ  Β  ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ

Στη Γενική Συνέλευση της Β΄ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ την Τρίτη 6 Φλεβάρη 2001 συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
Α)  το προσχέδιο νόμου για την αξιολόγηση
Β)  οικονομικά
- αυξήσεις
Γ)  αδιοριστία αναπληρωτές

Α)  Για πολλοστή φορά το ΥΠΕΠΘ προετοιμάζει νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Οι πραγματικοί στόχοι του νομοσχεδίου, όπως και των προηγουμένων είναι : η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, ο ιδεολογικός και παιδαγωγικός έλεγχος όλου του φάσματος της εκπαίδευσης, η απαξίωση του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολικών μονάδων και η αποδόμηση του δημόσιου σχολείου.
Η διοικητική - αξιολογική πυραμίδα γίνεται περισσότερο κάθετη και ιεραρχική. Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον Διευθυντή και τον Σχολικό Σύμβουλο, ο Διευθυντής από τον Προϊστάμενο Γραφείου, ο Προϊστάμενος Γραφείου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης από τον Περιφερειακό Διευθυντή που με τη σειρά του διορίζεται και παύεται από τον Υπουργό Παιδείας.
Το δε τελικό προϊόν της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα για την σύνδεση μισθού - παραγωγικότητας με τα νέα νομοσχέδια που ετοιμάζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης.
Εκτιμούμε ότι :
·           Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου χάνει τον παιδαγωγικό - επιστημονικό - συμβουλευτικό του ρόλο και μετατρέπεται σε ελεγκτή του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Ήδη πολλοί Σχολικοί Σύμβουλοι ακονίζουν τα μαχαίρια τους και περιμένουν να ξαναγίνουν επιθεωρητές για να συντάξουν τις παλιές γνωστές εκθέσεις.
·           Ο Διευθυντής εξοπλίζεται με υπερεξουσίες, αφού οι σχετικές εκθέσεις του θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των καθηγητών.
·           Επανέρχεται ο παλιός ιεραρχικός, άκρως Διοικητικός τρόπος οργάνωσης της σχολικής ζωής.
·           Ο Σύλλογος Διδασκόντων περιθωριοποιείται. Δεν γίνεται καμιά αναφορά για το ρόλο και τις αρμοδιότητές του στο σχολείο.
·           Οι καθηγητές οδηγούνται σε πλήρη υπαλληλοποίηση. Ένα ασφυκτικό πλέγμα κανόνων, εντολών και κριτηρίων μετατρέπουν το εκπαιδευτικό έργο σε μια τυπική, εξαρτώμενη υπαλληλική υπηρεσία. Ο εκπαιδευτικός για το Υπουργείο λογίζεται ως ένα σύνολο μορίων στις κλίμακες «αξιολόγησης» των νέων επιθεωρητών και διευθυντών
·           Καταλύεται η συλλογικότητα, η αυτοτέλεια στη μετάδοση των γνώσεων, η επιστημονική και παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών.
·           Το πολυσύνθετο έργο των εκπαιδευτικών δεν χωρά σε «κουτάκια αξιολόγησης». Το σχολείο δεν είναι βιομηχανία ούτε μια τυπική δημόσια υπηρεσία, αλλά ιδιόμορφος χώρος διαμόρφωσης προσωπικοτήτων, δημιουργικής γνώσης κα πρωτοβουλιών, χώρος παραγωγής πολυσύνθετου έργου, που δεν επιδέχεται μετρήσεις.
Γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι οι αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν το σχολείο σαν μια τυπική δημόσια υπηρεσία χρησιμοποιήθηκαν για να επιβάλουν το φρονηματισμό, την πειθάρχηση, τις ανελεύθερες σχέσεις και να αναστείλουν τις προσπάθειες μας για να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα και η ανάγκη ενίσχυσης του έργου μας.
Β)  Οι αποδοχές των καθηγητών παραμένουν καθηλωμένες από την θέσπιση του ενιαίου μισθολογίου το 1997, οι ετήσιες αυξήσεις που δίνονται στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής δεν καλύπτουν ούτε καν τον πληθωρισμό. Η αγοραστική αξία των αποδοχών μας χρόνο με το χρόνο μειώνεται.
Τόσο ο προηγούμενος ΥΠΕΠΘ όσο και ο νυν υποσχέθηκαν επιπλέον αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς, καθώς και οι επιτροπές που το ΥΠΕΠΘ συγκρότησε κατά καιρούς, για την οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Προς το παρόν παραμένουν ακόμα σαν υποσχέσεις.
Αντίθετα οι υποχρεώσεις και ο φόρτος εργασίας των καθηγητών συνεχώς αυξάνεται χωρίς αυτό να αναγνωρίζεται έμπρακτα. Αντίθετα σε άλλα υπουργεία ακολουθείται διαφορετική πολιτική, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα επιδόματα που αφειδώς δίνονται τον τελευταίο καιρό σε όλους σχεδόν τους δημόσιους υπαλλήλους πλην των εκπαιδευτικών, η υπερωριακή αποζημίωση που παραμένει καθηλωμένη από το 1997 ενώ σε άλλες υπηρεσίες συνεχώς αναπροσαρμόζεται.
Γ)  Η πολιτική των ολιγάριθμων διορισμών στη εκπαίδευση έχει σαν αποτέλεσμα την διόγκωση του προβλήματος της αδιοριστίας. Ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι προσλαμβάνονται σαν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι για να στελεχώσουν τα σχολεία με τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις που έχουν και οι μόνιμοι συνάδελφοι χωρίς όμως και τα ίδια δικαιώματα. Για παράδειγμα αναφέρουμε την μη μείωση του Μ.Κ., το ωράριο που παραμένει το ίδιο ανεξάρτητα προϋπηρεσίας, την αντιμετώπιση των εγκύων αναπληρωτριών, την ανασφάλεια της απόλυσης το καλοκαίρι.
Η Γ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου για όλα τα παραπάνω αποφάσισε :
Α) Για την αξιολόγηση και την οικονομική αναβάθμιση των καθηγητών
·        Κατάργηση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν την αξιολόγηση, ενσωμάτωση στο βασικό μισθό του κινήτρου απόδοσης και εξωδιδακτικής απασχόλησης.
·        Συλλογικός προγραμματισμός και αποτίμηση της σχολικής δράσης σε τακτά χρονικά διαστήματα από το σύλλογο διδασκόντων.
·        Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση τη μέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου
·        Οριζόντια συνεργασία εκπαιδευτικών με κοινό αντικείμενο ανά περιφέρεια
·        Αυξήσεις 100.000 στο βασικό μισθό
·        Διπλασιασμός των οικογενειακών επιδομάτων
·        Αύξηση της υπερωριακής αποζημίωσης στις 6.000 δρχ (η υπερωριακή αμοιβή μένει καθηλωμένη εδώ και  4  χρόνια!)
Β)  Για την αδιοριστία και τους αναπληρωτές
·        Μείωση του μισθολογικού κλιμακίου ανάλογα με τα χρόνια
·        Μείωση ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια
·        Άδεια λοχείας στις αναπληρώτριες
·        Κατάργηση του θεσμού των ωρομισθίων
·        Δωδεκάμηνες συμβάσεις ανανεούμενες συνεχώς μέχρι τον διορισμό
·        Διεύρυνση της λίστας αναπληρωτών, η οποία να συμπεριλαμβάνει όσους είχαν οποιαδήποτε σύμβαση μέχρι και το 1998
·        Διαγραφή από τους συλλόγους όσων συμμετέχουν στον μηχανισμό του ΑΣΕΠ

Η  Γ.Σ.  ζητάει από το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να προκηρύξει συνελεύσεις σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας με τα φλέγοντα θέματα των εκ/κων και με ενδεδειγμένη απεργιακή πρόταση, γι αυτό επιφορτίζει το Δ.Σ.  της Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου να συντονιστεί με άλλες ΕΛΜΕ για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.