Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

ΟΛΜΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υποβολή αίτησης από τους συναδέλφους που ήταν σε διαθεσιμότητα τη 2ετία 2013-2015 !

Ο.Λ.Μ.Ε.                  
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 3227382
e-mail:olme@otenet.gr                                                            Αθήνα, 21/03/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποβολή αίτησης από τους συναδέλφους που ήταν σε διαθεσιμότητα
τη 2ετία 2013-2015


            Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, μετά τις τελευταίες κινητοποιήσεις για την  ικανοποίηση του αιτήματος των συναδέλφων που ήταν σε διαθεσιμότητα τη  διετία 2013-15 για την καταβολή του ποσού του 25% των αποδοχών τους  για το διάστημα της διαθεσιμότητας και του υπολογισμού του στις  συντάξιμες
αποδοχές, σας ενημερώνει:
1. Κατά τη συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με το Διευθυντή του  Γραφείου της Υφυπουργού ΠΕΘ και συνεργάτες της Υφυπουργού και του Γ.  Γραμματέα του Υπουργείου, πήραμε και πάλι τη διαβεβαίωση ότι το ΥΠΠΕΘ  θεωρεί δίκαιο  το αίτημα τους και γι’ αυτό το λόγο ζήτησε από το ΓΛΚ  (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) να γνωμοδοτήσει για το αν έχει  εφαρμογή η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 153 του ν. 4472/17 για την  επιστροφή του συνόλου των παρακρατηθέντων αποδοχών (25%) στους  εκπαιδευτικούς που
είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Επίσης συζητήθηκε το  ζήτημα των αιτήσεων των ενδιαφερομένων προς τις ΔΔΕ για καταβολή του  εν λόγω ποσού και αποφασίστηκε από κοινού, από την ΟΛΜΕ και  εκπροσώπους των εκπαιδευτικών που ήταν σε διαθεσιμότητα, να γίνουν οι  αιτήσεις για λόγους μη παραγραφής και πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς.
Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  - που συντάχθηκε από την ΟΛΜΕ σε συνεργασία με  το νομικό μας συνεργάτη επισυνάπτεται.ΑΙΤΗΣΗ


Επώνυμο: ………………………………………….


Όνομα: ………………………………………………


Όνομα πατρός: ………………………………….


Κλάδος: ……………………………….............…


Αρ. Μητρώου: ......................................


Οργανική θέση: ..…………………………….…


Δ/νση κατοικίας: ..…………..…………………


…………………………..…………......................


Τηλ. επικ. …………………………………..………


…………………………………………………………..


Ηλ. Ταχυδρ.: ……………………………….……..


……………………………………………………….....
Θέμα:


«Καταβολή του υπολοίπου ποσού των νόμιμων αποδοχών για το χρονικό διάστημα που τέθηκα σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 3 και 5 του άρθρου 153, Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017)».
………………,         …… /……. / 2019


ΠΡΟΣ:


Τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας


Εκπαίδευσης ………………………………………..


(υπόψη αρμόδιου εκκαθαριστή αποδοχών)
Παρακαλώ να μου καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό των νόμιμων αποδοχών, σύμφωνα με το αρθ. 153 παρ. 3 και 5 του Ν.4472/2017.


3.  ”Ο λειτουργός ή ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιμότητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του, …” και


5. “Αν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.”


Επικουρικά και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 37237/Β3/08-03-2019 ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νση Εκκαθάρισης Αποδοχών και λοιπών επιδομάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την απρόσκοπτη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του Ν.4472/2017, για την καταβολή του υπολοίπου ποσού των αποδοχών, για το χρονικό διάστημα που τέθηκα σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.


                         Ο/Η Αιτών/ούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.