Παρασκευή 1 Μαΐου 2020

Επιστολή αλληλεγγύης της ETUCE προς την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ για το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας με αποδέκτες την Πολιτειακή και Πολιτική Ηγεσία της Ελλάδας

EUROPEAN REGION-
ETUCE


President
Christine BLOWER 

Vice-Presidents
Odile CORDELIER 
Andreas KELLER

Trudy KERPERIEN
Dorte LANGE Galina MERKULOVA 
Branimir STRUKELJ 
      
                                                                                               

ToMrs Niki Kerameos
Minister of Education of the Hellenic Republic
E-mail: minister@minedu.gov.gr

Mr Kyriakos Mitsotakis  
Prime Minister of the Hellenic Republic
E-mail: primeminister@primeminister.gr

Mrs Katerina Sakellaropoulou
President of the Hellenic Republic
E-mail: pr@presidency.gr
    
Mr Konstantinos Tasoulas
President of the Hellenic Parliament
E-mail: president@parliament.gr
 
Mr Stavros Kalafatis
General Secretary of New Democracy Party in the Parliament
E-mail: info@stavroskalafatis.gr
     
Mrs Olga Gerovasili
General Secretary of Syriza Party in the Parliament
E-mail: o.gerovasili@parliament.gr
  

Leaders of political parties:
Mr Alexis Tsipras 
President of Syriza
E-mail: alexis.tsipras@syriza.gr
  
                    
Mrs Fotini Gennimata
President of KINAL  
E-mail: f.gennimata@parliament.gr
                 
Mr Dimitris Koutsoubas
President of KKE
E-mail: kke@parliament.gr
 

Mr Kyriakos Velopoulos 
President of Elliniki Lisi
E-mail: velop-ky@otenet.gr
                             

Mr Yiannis Varoufakis
President of MERA
E-mail: y.varoufakis@parliament.gr

          
                                                                                                     Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2020

Θέμα: Αλληλεγγύη με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα, μέλη της ETUCE, την ΔΟΕ και την    ΟΛΜΕ
Αγαπητή Υπουργέ,
Αγαπητέ Πρωθυπουργέ,
Αγαπητοί Πρόεδροι,
Αγαπητοί Γενικοί Γραμματείς,
Αγαπητοί Αρχηγοί πολιτικών κομμάτων,

Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση (ΕΤUCE) αντιπροσωπεύει 132 συνδικάτα στην εκπαίδευση, δηλαδή 11 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Ως αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ETUCE έχει τακτικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών Εκπαίδευσης (EFEE) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου ανά τομέα προκειμένου να διαπραγματεύεται και να συζητά θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης αναφορικά με εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και γενικά το προσωπικό που απασχολείται στην εκπαίδευση. Η ETUCE είναι μια Ευρωπαϊκή  Συνδικαλιστική Ομοσπονδία μέσα στην ETUC, την Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία. Η ETUCE είναι επίσης ο Ευρωπαϊκός Τομέας της Εκπαιδευτικής Διεθνούς (EI), της παγκόσμιας ομοσπονδίας συνδικάτων εκπαίδευσης.
Με μεγάλη δυσαρέσκειά,  οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), μας πληροφόρησαν για τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας να καταθέσει ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο αποκλείοντας προηγουμένως τις διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους στην εκπαίδευση.
Εκφράζοντας την ισχυρή αλληλεγγύη της  προς τα συνδικάτα - μέλη της στη χώρα, η ETUCE συμμερίζεται την έντονη αγανάκτηση της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο που επιλέχτηκε προκειμένου να θεσπιστούν συνολικές αλλαγές  που είναι δυνατό να αλλάξουν δραστικά και να διαταράξουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα.
Σε μια χρονική στιγμή όπου όλη η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου κρίση στην υγεία, στην κοινωνία και στην οικονομία, η στήριξη στους εκπαιδευτικούς είναι ζωτικής σημασίας. Οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν γρήγορα στις τρέχουσες συνθήκες δείχνοντας μεγάλη αφοσίωση, υπευθυνότητα και ικανότητα για να παράσχουν στους μαθητές ποιοτική εκπαίδευση εξ αποστάσεως στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους καθώς πολλά σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι κλειστά για να μειωθεί η εξάπλωση του COVID-19.  
Παράλληλα, η ETUCE εκφράζει τη μεγάλη της ανησυχία για την παράβλεψη να εμπλακούν και να συμμετάσχουν πλήρως οι κοινωνικοί εταίροι στην προετοιμασία αυτής της μεταρρύθμισης με τρόπο ουσιαστικό. Αυτό αποτελεί μια προφανή παραβίαση των  κατεξοχήν αρχών του κοινωνικού διαλόγου. Στις προδιαγραφές του, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) τονίζει ότι ένα κλίμα εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί μέσω του κοινωνικού διαλόγου και τoυ τριμερούς χαρακτήρα του, είναι απολύτως απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19 και των συνεπειών του. Για να διαχειριστεί τη συνεχιζόμενη κρίση του COVID-19 και του επικείμενου, τεράστιου κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου στις κοινωνίες της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα, η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να εγγυάται συνεχείς και διαφανείς διαβουλεύσεις, ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και ισχυρή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών συνδικάτων.  Σε καιρούς ύφεσης που ελλοχεύει ο κίνδυνος να επέλθει μεγάλη αστάθεια στις κοινωνίες, ο σεβασμός και η περιφρούρηση βασικών αρχών που προσιδιάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Συνεπώς, η ETUCE σας υπενθυμίζει ότι μια από τις 20 βασικές αρχές του Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων  τονίζει ότι πρέπει να  ενθαρρύνεται και να ενισχύεται η ικανότητα των κοινωνικών εταίρων να προάγουν τον κοινωνικό διάλογο.  
Στη δήλωση/εξαγγελία της ETUCE σχετικά με τον COVID-19, επαναλαμβάνουμε ότι ενώ η ευθύνη για την προστασία του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών εκπαίδευσης, σε όλα τα θέματα που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχίσουν να έχουν κεντρικό ρόλο στην προσαρμογή της εκπαίδευσης στις συνθήκες αυτές.
Σε μια χρονική στιγμή που η συνεργασία μεταξύ κοινωνικών εταίρων είναι απόλυτα σημαντική για να διαχειριστούν τις πολλές αναδυόμενες και γρήγορα μεταβαλλόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό προσωπικό γενικά, η ETUCE καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αναλάβει την υποχρέωσή της  και την ευθύνη της  και να εντείνει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους στην εκπαίδευση.
Η ETUCE σας παροτρύνει να συνεργαστείτε εποικοδομητικά με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα ειδικά σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκυρία. Στηρίζουμε τα μέλη μας, τα εκπαιδευτικά συνδικάτα της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, στο αίτημα τους να προηγηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας πριν την υποβολή του νομοσχεδίου προς ψήφιση στη Βουλή δίνοντας τον χρόνο και τη δυνατότητα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις.
Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις.
Μετά τιμής

Susan Flocken
Δ/ντρια Ευρωπαϊκού Τμήματος

Κοινοποίηση:
Greek Primary Teachers’ Federation (DOE)  
E-mail: doeintrel@gmail.com

Greek Federation of Secondary State School Teachers (OLME)
E-mail: interolme@yahoo.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.