Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017

Β΄ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ -ΠΡΟΣΔΟΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ορεστιάδα 5/02/2017


Σχέδιο πρότασης της Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου που θα αποσταλεί στο ΠΥΣΔΕ Έβρου

Με το υπ’ αριθμ. Φ.2.1./12720/27-12-2016 έγγραφό σας ζητήσατε την πρότασή μας σχετικά με

τη νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της περιοχής μας
τον επανακαθορισμό των ομάδων σχολικών μονάδων
καθώς και τον προσδιορισμό των ομόρων σε αυτές ομάδων,
σύμφωνα με το Π.Δ. 111/2016, ( ΦΕΚ 193/Α/18-10-2016 )

Το Δ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου σε τακτική του συνεδρίαση της 01/02/2017 συζήτησε το θέμα, διατυπώθηκαν προβληματισμοί και κατέληξε στην παρακάτω απόφαση την οποία και σας αποστέλλουμε.

1. Με το Π.Δ. 111/2016 προωθούνται αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπ/κών ήσσονος σημασίας, ενώ ταυτόχρονα πολλά και δισεπίλυτα προβλήματα ταλανίζουν την καθημερινή παρουσία των εκπ/κών στα Σχολεία. Με τις παραπάνω μεταβολές ενδέχεται να δημιουργηθούν διαφωνίες μεταξύ Α/θμιων Σωματείων και εκπ/κών, ενώ απαιτείται η συστράτευση όλων για να αντιμετωπιστούν οι καταιγιστικές αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της Εκπ/σης αλλά και της κοινωνίας.

2. Καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων, όταν πλέον έχουν σταματήσει οι διορισμοί, δεν γίνονται παρά ελάχιστες μεταθέσεις, δεν θα υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις ώστε να δημιουργούνται κενά και για πολλές περιοχές, η απόκτηση μορίων μεταθέσεων θα είναι για τους παραπάνω λόγους ανώφελη και αχρείαστη.

3. Για να γίνει σωστά η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων έπρεπε να υπάρχει σε πανελλαδικό επίπεδο ενιαίο και αντικειμενικό σύστημα με συγκεκριμένα, ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Το σύστημα αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυξημένες κατηγορίες μετάθεσης για τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης, ώστε να είναι δυνατόν να γίνει ουσιαστική διαβάθμιση με βάση τις δυσμενείς ή μη συνθήκες. Π.χ. κατηγορίες - μόρια από 1-30, με καθορισμένη αρχή και τέλος. Ενδεικτικά αναφέρουμε Αθήνα 1 μόριο, Άγ. Ευστράτιος 30 μόρια. Το εύρος των 12 μορίων για τη Β/θμια Εκπ/ση δεν είναι δυνατόν να αποδώσει σωστά και δίκαια την πραγματικότητα. Επιπλέον υπάρχει κι ένα ζήτημα της διαφορετικής εκτίμησης των κατηγοριών μετάθεσης από τα διάφορα ΠΥΣΔΕ.

Προτείνουμε τα εξής:

α) για την κατάταξη των σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπ/σης του νομού Έβρου (περιοχή ευθύνης της Β ΕΛΜΕ) σε κατηγορίες:

Σχολικές μονάδες
·         Λαβάρων, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας κατηγορία Θ (9 μόρια)
·         Νέας Βύσσας, Ριζίων κατηγορία Ι (10 μόρια)
·         Μεταξάδων, Κυπρίνου, Δικαίων κατηγορία ΙΑ (11 μόρια)

β) για τον καθορισμό ομάδων σχολείων, (περιοχή ευθύνης της Β΄ ΕΛΜΕ),

Ομάδες σχολείων
·         ομάδα Λαβάρων
·         ομάδα Μεταξάδων
·         ομάδα Διδυμοτείχου
·         ομάδα Ορεστιάδας
·         ομάδα Νέας Βύσσας, Ριζίων
·         ομάδα Δικαίων, Κυπρίνου

γ) Όμορες ομάδες
Η κάθε ομάδα θα έχει ως όμορή της την προηγούμενη και την επόμενη.

Επίσης το Δ.Σ. σας επανακοινοποιεί και δύο επιπλέον προτάσεις, που αποτελούν παλαιότερες απoφάσεις του. Θεωρούμε ότι η υλοποίησή τους θα βοηθήσει ουσιαστικά, ώστε να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα στελέχωσης - λειτουργίας των σχολείων και εργασιακών συνθηκών των συναδέλφων.

α) Πρόταση για τις περιοχές μετάθεσης:

Οι σχολικές μονάδες του νομού να αποτελέσουν τρεις περιοχές μετάθεσης, ως εξής:

Α΄ Έβρου: σχ. μονάδες Αλεξ/πολης, Άνθειας, Φερών, Πέπλου, Τυχερού και Σουφλίου
Β΄ Έβρου: σχ. μονάδες Λαβάρων, Διδ/χου, Μεταξάδων, Νέας Ορεστιάδας, Νέας Βύσσας, Ριζίων, Κυπρίνου και Δικαίων
Γ΄ Έβρου: σχ. μονάδες Σαμοθράκης

λόγω της ιδιαιτερότητας του νομού (μεγάλο μήκος, ύπαρξη νησιού, μεγάλη έκταση)

β) για τους ίδιους παραπάνω λόγους προτείνεται η ίδρυση Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης στο Βόρειο Τμήμα του Νομού, η οποία να περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες της προτεινόμενης περιοχής μετάθεσης Β΄  Έβρου.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΕΒΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.