Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2002

5 Οκτωβρίου 2002 : Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών



Β΄   ΕΛΜΕ   ΕΒΡΟΥ                                                                Ορεστιάδα 30 - 9 - 2002
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                          
Τηλ. & fax: 0552-24361

5 Οκτωβρίου 2002 : Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών


Η 5η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς για ένατη συνεχή χρονιά από την UNESCO  ως Παγκόσμια Ημέρα των Eκπαιδευτικών, με στόχο να προβάλει σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου τη σημασία του έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί για την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών, για την ατομική και συλλογική πρόοδο και ευημερία
Η ποιοτική εκπαίδευση είναι το μόνο μέσο αντίστασης στη βία και τη μισαλλοδοξία, στην ημιμάθεια και το φανατισμό, που βλέπουμε να καλλιεργείται από διάφορους φορείς. Ποιοτική εκπαίδευση για μας είναι η εκπαίδευση που δεν υποτάσσεται σε σκοπιμότητες ή στις εφήμερες ανάγκες της αγοράς, αλλά στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, ενός ενεργού και δημοκρατικά σκεπτόμενου πολίτη.
Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα για κάθε άτομο και διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη μεταβίβαση της πολιτισμικής, ιστορικής και επιστημονικής κληρονομιάς στα νέα μέλη της κοινωνίας, και στη διαμόρφωση του συστήματος αξιών τους. Ταυτόχρονα, ασκεί σημαντική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημοκρατική ανέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών. Είναι προαπαιτούμενο και δείκτης της συμμετοχής στις δραστηριότητες μιας σύγχρονης, δημοκρατικής κοινωνίας, μέσο για την προσωπική ανέλιξη, την επαγγελματική προοπτική και τη δια βίου μόρφωση των πολιτών
Μεγάλες ομάδες ανθρώπων, ιδιαίτερα των υποβαθμισμένων στρωμάτων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, στερούνται ακόμη και το στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα του αλφαβητισμού, ενώ και για πολλούς η παιδεία συχνά απαιτεί δυσβάσταχτες οικονομικές επιβαρύνσεις. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε κατεύθυνση να παρέχονται όλες οι αναγκαίες διευκολύνσεις, ώστε να διασφαλίζεται η εκπαίδευση όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή οικονομικών συνθηκών. Πεποίθησή μας είναι ότι η μορφωτική λειτουργία δεν πρέπει να προσανατολίζεται μονοσήμαντα προς τις απαιτήσεις της αγοράς. Αντίθετα, πρέπει να στοχεύει στη βασική της επιδίωξη, τη συμβολή στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που θα είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας και να συμβάλλουν στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Η ειρηνική συνύπαρξη είναι τρόπος ζωής, μια καθημερινή πρακτική διαλόγου και σύνθεσης. Βασίζεται στη μάθηση της αλληλοκατανόησης και στην εμπέδωση της αντίληψης ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι βασική για την παγκόσμια κοινή μας μοίρα.
Ωστόσο, η διεθνοποίηση στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης που ευρύτατα συζητείται τελευταία, δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων, διότι σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις για την εκπαίδευση και μεγάλη ποικιλία δομών και λειτουργιών. Οι διαφορές ανάμεσα σε συγκεντρωτικά και αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα, ανάμεσα σε εθνικά και ομοσπονδιακά, ανάμεσα σε συστήματα όπου η μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση σχετίζεται λιγότερο ή περισσότερο με την εργασία, είναι σημαντικότατες.
Δυστυχώς η διαδικασία που καθημερινά διαπιστώνουμε, είναι η διεθνοποίηση της λογικής του ανταγωνισμού στα εκπαιδευτικά συστήματα. Θεμελιώνεται στην κριτική των υπαρχόντων εκπαιδευτικών συστημάτων που παρουσιάζονται ως αναποτελεσματικά και προβάλλει ως κεντρικό στόχο η αλλαγή τους να στηρίζεται σε οικονομικούς όρους προς το συμφέρον της εθνικής οικονομικής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του κράτους. Η προτεινόμενη αλλαγή δεν συνοδεύεται με αυξήσεις των διατιθέμενων πόρων για την εκπαίδευση, επικεντρώνεται στη διοίκηση των σχολείων δίνοντας έμφαση στα standards και στις εξετάσεις
Διότι εάν, σύμφωνα με τις απόψεις των υποστηρικτών της παγκοσμιοποίησης, η επικράτηση της λογικής της πλήρους απελευθέρωσης και κυριαρχίας των αγορών και η μείωση του ρόλου του κράτους σε πλανητική κλίμακα αποτελούσαν τη νέα πραγματικότητα, θα ήταν εύλογο να είναι ήδη ορατή η προοπτική της πλήρους απελευθέρωσης των διαδικασιών της μάθησης (εικονικά δίκτυα, κατ' οίκον εκπαίδευση, εθελοντική εκπαίδευση), τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες. Όμως, αντί για πλήρη απελευθέρωση των διαδικασιών μάθησης αυτό που κυρίως παρατηρείται είναι η ένταση του κρατικού ελέγχου της εκπαίδευσης με νέες μορφές, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της θέσης του κάθε συγκεκριμένου κράτους στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού
Οι εκπαιδευτικοί, ζώντας μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις όσο ποτέ άλλοτε, πρέπει να έχουν την ευκαιρία για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Οι εκπαιδευτικοί ως διαμορφωτές του μέλλοντος:
      -  Αναμετρώνται καθημερινά με την ποικιλομορφία των αναγκών, τα διαφορετικά  
          πολιτισμικά περιβάλλοντα, και τις κοινωνικές ανισότητες.
-      Επεκτείνουν τη δράση τους στην τοπική κοινωνία, στους χώρους εργασίας, τις κοινωνικές ομάδες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό
-       Είναι ο συνδετικός ιστός της σχολικής τάξης με τους χώρους ζωής.
-       Γίνονται οι ίδιοι δια βίου εκπαιδευόμενοι διευρύνοντας τους μορφωτικούς τους ορίζοντες.
-       Δοκιμάζουν στην πράξη ανοικτές διαδικασίες μάθησης ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές μορφωτικές ανάγκες διαφορετικών πολιτισμικών χώρων, ηλικιών, ενδιαφερόντων. Ιδιαίτερα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες ως μέσο διεύρυνσης της μάθησης και προετοιμασίας για τις κοινωνίες της γνώσης.
-       Είναι συνεργάτες, σύμβουλοι, προωθητές της μάθησης, επιλύουν προβλήματα, ενδυναμώνουν τους πολίτες, ανοίγουν τις προοπτικές της ζωής ιδιαίτερα για τους λιγότερο ευνοημένους.
-       Συμβάλλουν στην οικοδόμηση των αξιών της συνεργασίας, της συνυπευθυνότητας, της αλληλεγγύης, και της ανοχής.
Οι εκπαιδευτικοί είναι καταλύτες στις επερχόμενες αλλαγές της εποχής μας. Ως υπεύθυνοι διανοητές και ως κάτοχοι εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων διερευνούν τους ορίζοντες των κοινωνικών πολιτισμικών και τεχνολογικών αλλαγών, που διαμορφώνουν το κοινό μας μέλλον.
Φαινόμενα απαξίωσης της εκπαίδευσης αντανακλούν με ιδιαίτερη ένταση στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ως φορείς, δημιουργούς και εμψυχωτές της μαθησιακής διαδικασίας. Θεωρούμε την κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος ως αναγκαία συνθήκη για μια εκπαίδευση υψηλής ποιοτικής στάθμης. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάζονται σωστά για το έργο τους, να εργάζονται σε κατάλληλες συνθήκες και να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων για τα ζητήματα που τους αφορούν.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών χρειάζεται η πολιτεία, τα μέσα ενημέρωσης, οι γονείς, οι τοπικές κοινότητες, οι κοινωνικές και επιστημονικές - εκπαιδευτικές οργανώσεις να συνεργαστούν στενά, να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατακτήσουν τους νέους ορίζοντες του επαγγέλματός τους.
Οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς όλου του κόσμου, συμμετέχουμε ενεργά στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Εκπαιδευτικών, αγωνιζόμενοι για την ανάδειξη του κεντρικού ρόλου της παιδείας και των εκπαιδευτικών. Θεωρούμε την ημέρα αυτή ως κατάλληλη ευκαιρία, για να τονίσουμε με έμφαση ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στους όπου γης Έλληνες, στους λαούς όλου του κόσμου, πρέπει να είναι αντάξια των απαιτήσεων μιας σύγχρονης, δημοκρατικής κοινωνίας και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους για μια αισιόδοξη πορεία της ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα.
Το όραμα ενός κόσμου ειρηνικού, που θα βασίζεται στην ελευθερία, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι αυτό που κατευθύνει το παιδευτικό έργο και τις συλλογικές επιδιώξεις μας.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Δεμερδεσλής Γιώργος                                                              Πετρέσης Κυριάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.