Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

Β΄ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Β΄   ΕΛΜΕ   ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 09 - 03 - 2009

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας

Τηλ.FAX: 2552-24361

e-mail : belmeebr@otenet.gr

Blog : http://belmeevrou.wordpress.com


ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ


Α.      ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Οι μετακινούμενοι υπάλληλοι λόγω μετάθεσης δικαιούνται (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν. 2685/99):

Α) Έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους. Β) Έξοδα μετάθεσης.

Ο μετακινούμενος λόγω μετάθεσης δικαιούται τα έξοδα μετακίνησης αυτού και των μελών της οικογένειάς του, καθώς και ποσοστό 10% επί του ατομικού του εισιτηρίου. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται ο ή η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του 20ου έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένο ή μέχρι του 25ου, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ανεξαρτήτως ηλικίας, οι γονείς και των δυο συζύγων, εφόσον διαμένουν με τον υπάλληλο και συντηρούνται από αυτόν (άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Ν. 2685/99).

Ο μετακινούμενος με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο που ανήκει στον ίδιο ή σε σύζυγο, δικαιούται:

ν' Χιλιομετρική αποζημίωση με επιβατικό αυτοκίνητο σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 Ευρώ) ή με μοτοσικλέτα σε πέντε λεπτά (0,05 Ευρώ) ανά χιλιόμετρο (2/56533/0022/ΦΕΚ 1772/6-12-06 Υπουργική Απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1-1-07).

ν' Δαπάνη διοδίων επί κίνησης μέσω εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και ναύλο αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς (άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 2685/99).

Σημείωση: Τα μέλη των οικογενειών των Δημοσίων Υπαλλήλων δικαιούνται να ταξιδεύουν στις ίδιες θέσεις με τους μετατιθέμενους υπαλλήλους. Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει το Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι αυτά μετακινούνται πριν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου.

Β.      ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Έξοδα μετάθεσης καταβάλλονται και στους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται με αίτησή τους, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων διδακτικών ετών, ή χωρίς αίτησή τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στον τόπο από τον οποίο μετατίθενται (άρθρο 14, παρ. 8 του Ν. 2685/99).

Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης παρέχεται βασικό ποσό εξόδων μετάθεσης, που ορίζεται σε 880,41 Ευρώ για μετακίνηση που η συνολική χερσαία απόσταση από τον τόπο μετάθεσης είναι μέχρι 100 χιλιόμετρα. Το ποσό αυτό ισχύει και για μεταθέσεις στη νησιωτική Ελλάδα (άρθρο 14, παρ. 4 του Ν. 2685/99).

Το βασικό ποσό των 880,41 Ευρώ προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, ως εξής (παρ. 5):

Κατά 10%, ήτοι 88,04 Ευρώ, για κάθε μετακινούμενο μέλος της οικογένειας του υπαλλήλου.

Κατά 50% για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.

Κατά 30% για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ νήσων προβληματικής περιοχής κατηγορίας Α' (όπως αυτές καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 667 τ. Β') πλην των τεσσάρων προαναφερόμενων νομών

Κατά 20%, για τις υπόλοιπες, πλην των παραπάνω περιπτώσεων, μεταθέσεις από νησί σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα, όταν χρησιμοποιείται θαλάσσιο μέσο μεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.

Σημείωση:

Όταν η συνολική χερσαία απόσταση για τη μεταφορά οικοσκευής του μετατιθέμενου υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόμετρα, προστίθενται και 0,59 Ευρώ ανά χιλιόμετρο, για την πάνω από εκατό (100) χιλιόμετρα απόσταση. Εάν η μετακίνηση περιλαμβάνει και διαδρομή με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, καταβάλλεται ο ναύλος απλής διαδρομής του μεταφέροντος την οικοσκευή του υπαλλήλου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. (παρ. 6).

Η καταβολή της οριζόμενης δαπάνης μεταφοράς της οικοσκευής δικαιολογείται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, που καλύπτουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της δαπάνης που δικαιούται. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των υποβληθέντων παραστατικών στοιχείων δεν καλύπτει το παραπάνω ποσοστό, καταβάλλεται στον μετατιθέμενο το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων και το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους 4,5,6 του άρθρου 14. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί φορτωτική ή άλλο επίσημο παραστατικό στοιχείο, καταβάλλεται μόνο το τριάντα τοις εκατό (30%) του βασικού ποσού (παρ. 7).

Προσοχή: Δεν δικαιούνται έξοδα μετάθεσης (άρθρο 15 του Ν. 2685/99):

Οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι για τη μετάβασή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο του διορισμού τους.

0ι μετατιθέμενοι με αίτησή τους, εφόσον η μετάθεσή τους πραγματοποιείται πριν παρέλθουν τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούμενη μετάθεση ή τοποθέτηση.

Οι τοποθετούμενοι με αίτησή τους σε τόπους εκτός της πόλης στην οποία είναι η έδρα της οργανικής τους μονάδας.
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                       ΠΕΝΤΑΦΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.