Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2003

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 3


Β΄   ΕΛΜΕ   ΕΒΡΟΥ                                                                Ορεστιάδα 10 - 1 - 2003
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                          
Τηλ. & fax: 0552-24361

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  Νο 3Θέματα :
1.      Σχετικά με την Υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο
2.      Διορισμοί διετίας 2003 –04
3.      Τρίωρη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ Δευτέρα 20 ΙανουαρίουTA ΜΕΛΗ ΤΟΥ  Δ.Σ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ


Θέμα 1ο  Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ  υλοποιώντας το ασφυκτικό  διοικητικό πλαίσιο που προβλέπει ο ν.2986/02 για την εκπαίδευση, επιχειρεί να ελέγξει τον εκπαιδευτικό, με προφανή στόχο την υλοποίηση της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) (ΦΕΚ 1340 τ.Β - 16/10/02) υποχρεώνει  σε όλους τους εκπαιδευτικούς «να διδάσκουν...» μόνο «...μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής» (άρθ.36 παρ.1). Προφανώς η Υ.Α. αποτελεί ένα βήμα για την υλοποίηση της επικείμενης αξιολόγησης.
Με την απόφαση αυτή γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα  αυταρχικότερο πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, καθώς ανατίθεται κυρίαρχος ρόλος στο διευθυντή του σχολείου και υποβαθμίζεται  αντίστοιχα  ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων.  Αρκετές διατάξεις της Υ.Α. μας γυρίζουν πιο πίσω  από το ν.1566/85 και την Υ.Α.  που ισχύει σήμερα για τα καθήκοντα διευθυντών και συλλόγων, και ακόμη πιο πίσω από αυτά που στην πράξη έχουν κατακτηθεί στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και από αυτά που διεκδικεί το εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα ως προς το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων σε κάθε σχολική μονάδα.
Αναλυτικότερα, τα κυριότερα σημεία των διατάξεων της Υ.Α. είναι τα παρακάτω:
  1. Ο σχολικός σύμβουλος: α) μετατρέπεται πάλι σε επιθεωρητή αφού εκτός του επιστημονικού και συμβουλευτικού ρόλου του για τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς του, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της «αξιολόγησης» αναλαμβάνοντας «αρμοδιότητα γενικής παιδαγωγικής ευθύνης επί ορισμένων σχολείων. Η αρμοδιότητα αυτή αφορά την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση στα αντίστοιχα σχολεία για γενικότερα θέματα της σχολικής ζωής και του εκπαιδευτικού έργου.» (άρθ. 2 παρ. 2,α) β) μετατρέπεται από επιστημονικός σύμβουλος του εκπαιδευτικού σε διαχειριστή και υποστηρικτή της κυβερνητικής πολιτικής για την εκπαίδευση (άρθ. 8 παρ.1,α ) και με βάση αυτό το ρόλο θα «αξιολογεί» τους εκπαιδευτικούς.
  2. Παραβιάζονται θεμελιώδη και κατοχυρωμένα στην πράξη εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
α) Εισάγεται η πρωτοφανής διάταξη  με την οποία οι περιφερειάρχες χωρίς απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, «αποφασίζουν τη διάθεση εκπαιδευτικών οι οποίοι δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημοσίου τομέα του ιδίου νομού».!!!! (άρθ. 3 παρ. 2,ιθ)
β) Οι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται εκτός ωραρίου διδασκαλίας να παρακολουθούν σεμινάρια των σχολικών συμβούλων (αρθρ. 9 παρ.2δ).
γ)
  Επιχειρείται παρέμβαση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου με τη θεσμοθέτηση κενών, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι εφικτό και καθιερώνεται η γενική απασχόληση των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Έτσι σύμφωνα με το άρθ. 9 παρ. 3 της Υ.Α., επιβάλλεται «...... κατά τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, μία ημέρα την εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας να έχουν όλοι δύο τουλάχιστον διδακτικές ώρες κενές που να συμπίπτουν. Οι κενές αυτές ώρες χρησιμοποιούνται για συνεργασία με τον αντίστοιχο Σχολικό Σύμβουλο. Όταν δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται για συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, για ενημέρωση των γονέων, για εργασίες του σχολείου που τους έχουν ανατεθεί, για προσφορά υπηρεσίας στα εργαστήρια, για εξοικείωση με τα εποπτικά μέσα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για εργασίες στη σχολική βιβλιοθήκη και άλλες συναφείς δραστηριότητες.» Απορίας άξιον είναι η εφαρμογή της διάταξης αυτής στην πραγματικότητα του ελληνικού σχολείου, με τις διαθέσεις καθηγητών σε πολλά σχολεία και τα συμπιεσμένα προγράμματα.
δ)  Οι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται για συμπλήρωση ωραρίου σε απασχόληση εκτός του
 ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, αφού οι Διευθυντές Εκπαίδευσης μπορούν να «διαθέτουν μερικά ή ολικά ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη σχολική μονάδα ή σε τμήματα  Πρόσθετης Διδακτικής  Στήριξης ή σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όταν η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή στη σχολική μονάδα που υπηρετούν.» (άρθ. 18 παρ. 4). Καθιερώνεται έτσι ο εκπαιδευτικός - «λάστιχο», που μπορεί να εργάζεται σε δυό διαφορετικά ωράρια την  ίδια ημέρα.
ε) Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της προωθούμενης «αξιολόγησης», είναι υποχρεωμένοι να «δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους..» (Αρθ. 36 παρ. 6).
στ) Είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να αποσπώνται με απόφαση των Διευθυντών  Εκπαίδευσης «... σε άλλη σχολική μονάδα για χρονικό διάστημα δύο μηνών, για να καλύπτουν επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες....». Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι εκείνοι που «..εισηγούνται στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο την παράταση των αποσπάσεων αυτών μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους» (άρθ.18 παρ. 6).
ζ) Οι Διευθυντές
  Εκπαίδευσης «αναθέτουν διδασκαλία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου με υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».(αρθ. 18 παρ. 8) Δηλαδή η ανάθεση διδασκαλίας μπορεί να γίνεται ακόμη και σε αντίθεση με την απόφαση του συλλόγου και χωρίς απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ.
η) Η πρόσληψη των ωρομισθίων καθηγητών γίνεται από τους Διευθυντές
  Εκπαίδευσης και όχι από το ΠΥΣΔΕ, και έτσι ενισχύεται η αυθαιρεσία και το ρουσφέτι (άρθ.18παρ. 8).
  1. Ενδυναμώνεται ο ρόλος του διευθυντή στο σχολείο, σε βάρος του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων.
Σύφωνα με το σχέδιο του κανονισμού των σχολείων που προωθεί το ΥΠΕΠΘ «Ο διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας.....είναι ο ηγέτης.  Για να φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης και παράλληλα να ασκεί επιρροή στους εκπαιδευτικούς, πρέπει να διαθέτει υψηλό κύρος και πειθώ, να είναι κοινά αποδεκτός και να μην αμφισβητείται».  Για ένα τέτοιο ρόλο, λοιπόν, η Υ.Α. του «παραχωρεί» αρκετές υπερεξουσίες, θέτοντας τη συλλογικότητα σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε η συλλογικότητα δεν μπορεί ποτέ να «συμβάλει» σε αυταρχικά μοντέλα διοίκησης, όπως αυτά που προωθούνται με το ν.2986/02 και όλες αυτές τις Υπουργικές Αποφάσεις.
Οι διατάξεις αυτές έχουν πολλαπλές επιπτώσεις, όπως :
α) Τη δυνατότητα ανάθεσης εξωδιδακτικών καθηκόντων με πράξη του διευθυντή. (άρθ. 37 παρ. 17): «Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε εκπαιδευτικό καθορίζονται με πράξη του Διευθυντή του σχολείου».
Β) Την υποχρέωση απασχόλησης των μαθητών από εκπαιδευτικούς εκτός του ωραρίου τους (άρθ. 36 παρ. 25): « Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα
  με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή». Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη επιμήκυνση του διδακτικού ωραρίου αλλά και στη συγκρότηση απεργοσπαστικού μηχανισμού.
γ) Γίνεται προσπάθεια φίμωσης των συλλόγων διδασκόντων και περιορισμός τους σε διαχειριστές της εκπαιδευτικής πολιτικής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πως το σχολείο δεν είναι μια ακόμα δημόσια υπηρεσία, αλλά χώρος όπου εκπαιδεύονται νέοι και απαιτείται η διασφάλιση σε μέγιστο βαθμό της παιδαγωγικής ελευθερίας των διδασκόντων: «Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα
  ή όταν δεν είναι σύννομα. .......Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική  νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές» (άρθ. 37 παρ. 6 & παρ. 15)
Απέναντι σε όλα αυτά που ετοιμάζουν «για εμάς, χωρίς εμάς» οι καθηγητές, οι ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ πρέπει να οργανώσουμε τη μαζική αλλά και την καθημερινή μας αντίσταση.
Να αξιοποιήσουμε θετικά την απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, που λέει μεταξύ των άλλων: «.....Δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε, μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, τη δημοκρατία στο σχολείο και τα κατακτημένα εργασιακά μας δικαιώματα. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση να μετατραπεί το σχολείο σε χώρο πνευματικής και κομματικής χειραγώγησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Καλούμε τους συναδέλφους να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με τους σχολικούς Συμβούλους μόνο για την εκπλήρωση του επιστημονικού, καθοδηγητικού, συμβουλευτικού και παιδαγωγικού τους έργου. Δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση του διδακτικού ωραρίου μας και την ανατροπή των εργασιακών μας δικαιωμάτων..........»
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ παρέχοντας την πλήρη κάλυψή του σας καλεί να υλοποιήσετε τις παραπάνω αποφάσεις του».
 Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν πρέπει να  δεχτούμε την υλοποίηση αυτού του αντιεκπαιδευτικού πλαισίου που δημιουργείται σήμερα. 
Πριν είναι αργά, πρέπει να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ
.

ΘΕΜΑ 2ο Κάτω από την πίεση των συλλόγων των αναπληρωτών καθηγητών (ΠΕΑ κ.λ.π.) και των συλλόγων των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, κ.λ.π.), η κυβέρνηση αναγκάστηκε την προηγούμενη χρονιά να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών.
Αναγνώρισε, έστω σε μικρό ποσοστό, ότι πρέπει να δει το θέμα των αναπληρωτών καθηγητών από άλλο πρίσμα. Οι αναπληρωτές καθηγητές είναι αναπόσπαστο τμήμα του σώματος των εκπαιδευτικών και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Δεν μπορεί από τη μια να θεωρούνται ικανοί και να διδάσκουν για χρόνια στις σχολικές τάξεις ανά την επικράτεια και από την άλλη για να διοριστούν να πρέπει να μπουν στη διαδικασία των εξετάσεων του ΑΣΕΠ.
Με το νόμο 3027/2002 γίνεται κάποια αρχή για το διορισμό αναπληρωτών και στόχος μας πρέπει να είναι όλο και μεγαλύτερα ποσοστά αναπληρωτών να διορίζονται ως μόνιμοι.
Η νέα διαδικασία διορισμού είναι η εξής:
Άρθρο 7 του Νόμου 3027/2002 ΦΕΚ 152/28-6-2002 τ.Α΄.
«1. α) Από το έτος 2003 και εφεξής οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής: αα) σε ποσοστό 75% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά της βαθμολογίας και ββ) σε ποσοστό 25% από όσους είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138του Ν.2725/1999 (16μηνίτες) και κατά τη σειρά εγγραφής τους. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι στην κατηγορία αα΄, οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό της κατηγορίας ββ΄.
β) Κατ’ εξαίρεση, κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών του έτους 2005, όσοι υποψήφιοι υπάγονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ διορίζονται σε κενές και συνιστώμενες θέσεις με απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υποψηφίων κάθε άλλης κατηγορίας.
γ) Μετά την εξάντληση του αριθμού των υποψηφίων του πίνακα της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄, το ποσοστό των θέσεων καλύπτεται από τους εγγραμμένους σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τους : αα) όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ββ) όσοι επέτυχαν τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π..
2. Σε όσους υπάγονται στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της προηγουμένης παραγράφου προσμετρώνται μόρια ως ακολούθως: α) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους αυτής, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή όχι στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. β) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο διαγωνισμό, ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Οι βαθμολογικές μονάδες λαμβάνονται χωρίς την προσθήκη μορίων κατά τις περιπτώσεις α΄ μέχρι και στ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν.2834/2000(ΦΕΚ 160 Α΄)
Όσοι υπάγονται και στην περίπτωση α΄ και στην περίπτωση β΄ λαμβάνουν μόρια αθροιστικά και από τις δυο περιπτώσεις………

Από το Α.Σ.Ε.Π. έχει ανακοινωθεί ο αριθμός κατά κλάδο των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν μέσω του διαγωνισμού για τη διετία 2003 – 2004. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα που περιλαμβάνει τον αριθμό κατά κλάδο αυτών που θα προσληφθούν από το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και αυτών από των πίνακα των 16μηνιτών ή του Ενιαίου πίνακα των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησής του πρώτου.
.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2003-2004
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΣΕΠ 75%
16ΜΗΝΗΤΕΣ Ή ΕΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ 25%
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΣΕΠ 75%
16ΜΗΝΗΤΕΣ Ή ΕΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ 25%
ΠΕ0100
ΘΕΟΛΟΓΩΝ
178
59
ΠΕ1210
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
67
22
ΠΕ0200
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
1102
367
ΠΕ1240
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Κ.Λ.Π.
36
12
ΠΕ0300
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
483
161
ΠΕ1250
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Κ.Λ.Π.
23
8
ΠΕ04
ΦΥΣΙΚΩΝ-ΧΗΜ. Κ.Λ.Π.
470
157
ΠΕ1280
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΙΟΛ. Κ.Λ.Π.
4
1
ΠΕ0500
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
149
50
ΠΕ1410
ΙΑΤΡΩΝ Κ.ΛΠ.
27
9
ΠΕ0600
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
637
212
ΠΕ1440
ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Λ.Π.
20
7
ΠΕ0700
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
33
11
ΠΕ1710
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦ.
71
24
ΠΕ0800
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
166
55
ΠΕ1720
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
130
43
ΠΕ0900
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
237
79
ΠΕ1730
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
105
35
ΠΕ1000
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
43
14
ΠΕ1740
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
91
30
ΠΕ1100
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
335
112
ΠΕ1810
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ.Λ.Π.
19
6
ΠΕ1300
ΝΟΜΙΚΩΝ
46
15
ΠΕ1820
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. Κ.Λ.Π.
37
12
ΠΕ1500
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
184
61
ΠΕ1830
ΦΥΤΙΚΗΣ-ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. Κ.Λ.Π.
45
15
ΠΕ1900
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ
913
304
ΠΕ1838
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7
2
ΠΕ2000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
607
202
ΠΕ1840
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2
1
ΠΕ6000
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
684
228
ΠΕ1851
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
13
4
ΠΕ7000
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
3180
1060
ΠΕ1861
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2
1
ΠΕ1872
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
5
2
ΠΕ1874
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
16
5
ΠΕ1880
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ. Κ.Λ.Π.
7
2
ΠΕ1890
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
21
7
ΣΥΝΟΛΟ
9447
3149


748
249

ΘΕΜΑ 3ο  Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ σε έκτακτη συνεδρίασή του, αφού συζήτησε τη στάση της Κυβέρνησης στο θέμα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και κατά την τρέχουσα συνδικαλιστική περίοδο, αποφάσισε τα εξής:
1.       Καταγγέλλει την Κυβέρνηση, επειδή, για άλλη μια φορά , με τη στάση της και παρά τις διακηρύξεις της για το αντίθετο, αρνείται να προσδώσει ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις. Ο νόμος 2738/99, τον οποίο ψήφισε η ίδια Κυβέρνηση, παραμένει στην πραγματικότητα, με δική της υπαιτιότητα, ανενεργός, ενώ θα έπρεπε να αναχθεί σε δημοκρατικό θεσμός μείζονος σημασίας.
  1. Οι καθηγητές θεωρούν ότι εμπαίζονται από την κυβερνητική πλευρά και ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι αυθαίρετος, επειδή θεμελιώνεται στα ίδια τα γεγονότα. Οι δύο συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί (1 Νοε. 2002 και 13 Δεκ. 2002) μεταξύ του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και εκπροσώπων της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση και υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Συμφωνίας και Σύμβασης δεν τελεσφόρησαν, όχι γιατί οι σχετικές συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, αλλά γιατί η Κυβέρνηση στις συναντήσεις αυτές ήταν ωσεί παρούσα, τόσο σε τυπικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Χωρίς δηλαδή την απαραίτητη προετοιμασία και απρόθυμη να εμπλακεί στη συζήτηση επί της ουσίας.
    Οι καθηγητές τιμούμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα αγωνισθούμε, ανυποχώρητα, ώστε να καταστούν θεσμός της δημοκρατικής κοινωνίας μας που θα είναι σεβαστός από όλους. Προς την κατεύθυνση αυτή και ως κατ’αρχήν έκφραση της αποφασιστικότητας του Κλάδου μας για αγώνες με περιεχόμενο τις δημοκρατικές αρχές μας, την προαγωγή των θεσμών μας και την προώθηση λύσεων στα δίκαια αιτήματά μας προχωρούμε στην πραγματοποίηση 3ωρης στάσης εργασίας στις 20 Ιανουαρίου 2003. (11 π.μ.
    - 2μ.μ. και 2μ.μ. - 5μ.μ.)
Μεταξύ των αιτημάτων αυτών προτάσσονται τα εξής:
Α. Αύξηση των ακαθάριστων αποδοχών σε ποσοστό 25%, αυτό θα γίνει με αύξηση των βασικών αποδοχών και αύξηση του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης κατά 146,74 Ευρώ (50.000 δρχ)
Β. Αναδρομική χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος και στους δυο συζύγους.
Γ. Ουσιαστική αύξηση του οικογενειακού επιδόματος.
Παράλληλα διεκδικούμε τη χορήγηση και στους εκπαιδευτικούς του επιδόματος των 176 Ευρώ (60.000 δρχ)Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 Δεμερδεσλής Γιώργος                                                             Δερμεντζοπούλου Έλση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.