Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΔΕΙΕΣ

  
ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Παρά τη φαλκίδευση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών-που συνεχίζεται στα χρόνια των διαδοχικών μνημονίων- : κατάργηση μόνιμων διορισμών, αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση των μισθών, αύξηση διδακτικού ωραρίου, καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων, κατάργηση των ωρών υπευθύνων εργαστηρίων, αύξηση αριθμού μαθητών στα τμήματα, καταργήσεις τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ και Ο.Π. στα ΓΕ.Λ, αλλαγή στις αναθέσεις μαθημάτων, υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, τα οποία είναι νομικά κατοχυρωμένα και δεν εναπόκεινται στην υποκειμενική κρίση κανενός διευθυντή σχολείου.
Υπενθυμίζουμε μερικά:
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Όπως προκύπτει από τον ν. 1566/1985 (Α΄167, άρθρο 13, παρ. 8) και τον 4512/2018 (άρθρο 245, πρόσφατο πολυνομοσχέδιο), ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων (όπως προκύπτει από τον ν. 1566/1985, άρθρο 11, ΣΤ΄παρ. 2, αλλά ακόμη και την Υ.Α. 10645/ΓΔ4, ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018, άρθρο 30, η οποία αναφέρεται στις συνεδριάσεις συμβουλίων τμημάτων) πραγματοποιούνται μέσα στο ωράριο εργασίας – με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολείου -και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Υ.Α. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014/Φ.Ε.Κ.2648τ. Β΄/7-10-2014:

Ο Διευθυντής «Χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6−7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης

Παρακολούθηση σχολικής επίδοσης
Σύμφωνα με την παρ. 6 και 7 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν. 3528/2007)
Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

Αιμοδοτικές
Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκ. του Υπουργείου Παιδείας σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.
….Οι δύο αυτές ημέρες άδειας μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας, είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο και δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Σχετικά με τους αναπληρωτές, σύμφωνα με την αρ. Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου, οι εθελοντές αιμοδότες δικαιούνται να απουσιάσουν από το σχολείο τους πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες, οι οποίες μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με την ημέρα αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα τους σύμβασής τους.

Οι παραπάνω άδειες δεν υπόκεινται στην κρίση του Διευθυντή Σχολείου και δίνονται όποτε ζητηθούν.

Για το Δ.Σ.
       Η Πρόεδρος                              Η Γ. Γραμματέας
      Γιαννάτου Κική                         Γεωργουσίδου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.