Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Τι ισχύει για τις ειδικές άδειες για λόγους προστασίας της υγείας των υπαλλήλων


Υπ. Παιδείας: ... αλλά και η ειδική μέριμνα για τους για τους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας...

Τα παρακάτω ισχύουν για το τακτικό και το έκτακτο προσωπικό του δημοσίου:


Α. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ: δημόσιοι υπάλληλοι που είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση (ΠΝΠ 14-3-2020).
ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (για σοβαρή λοίμωξη COVID 19): · Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια. · Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια. · Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. · Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία · Μεταμοσχευμένοι ασθενείς υπό ενεργό ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. (ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β΄ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0)
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ: Υποχρεωτικά
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: βλ. Εγκυκλίους ΥΠΕΣ
Η άδεια αυτή δεν αφαιρείται από την αναρρωτική άδεια που δικαιούνται οι ως άνω υπάλληλοι.
Οι υπάλληλοι αυτοί δεν προσμετρώνται σε όσους ασκούν εξ αποστάσεως εργασίας

Β. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ «ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ» ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΟΔΥ: (ΠΝΠ 20-3-2020). Υπάλληλος του Δημοσίου, που απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ.
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ: Υποχρεωτικά
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: υπεύθυνη δήλωση (από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό, βλ. εγκύκλιο ΥΠΕΣ 23/3/2020)
Η άδεια αυτή δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.
Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Γ. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων θεραπόντων ιατρών τους να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικάπαροχή εκ μέρους τους αποκλειστικά εξ αποστάσεως εργασίας. (Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 20/3/2020)
-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (εξαιρούνται τα τέκνα, ΑΜΕΑ κλπ που ρυθμίζονται με άλλες διατάξεις): Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να μην διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισμού ενδεχομένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία. (Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 20/3/2020)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.