Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Περί υπαγωγής των παλαιών εισακτέων Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων σε Τμήματα ΑΕΙ (πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013- 2014) στην μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 2α. του ν. 4589/2019 για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Στην προκήρυξη 2ΕΑ/2022 ΑΣΕΠ για τα μέλη ΕΕΠ αναφέρεται ότι «Η κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν (παρ.3 και 4 του άρθρου 4 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει). Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΠΠΔΕ) προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης».

Στην ίδια προκήρυξη 2ΕΑ/2022 ΑΣΕΠ για τα μέλη ΕΕΠ γίνεται επίσης αναφορά στη μεταβατική διάταξη του ίδιου νόμου, δηλαδή του ν.4589/2019 στο άρθρο 66 παρ.2α. Η συγκεκριμένη παράγραφος -2α- αναφέρει ότι οι ανωτέρω διατάξεις περί πρόταξης στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης με βάση την ΠΠΔΕ «εφαρμόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013- 2014 και εφεξής. Για όσους είχαν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013- 2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων για διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 διατάξεις.»

Οι Κοινωνικοί λειτουργοί ΑΕΙ και οι Ψυχολόγοι ΑΕΙ πριν από την ισχύ του ν.3848/2010 προσλαμβάνονταν στη δημόσια εκπαίδευση με Πτυχίο από Τμήμα ΑΕΙ χωρίς να τους ζητείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Αυτό επιβεβαιώνεται από σχετικές προκηρύξεις προσλήψεων που είχαν εκδοθεί κατά τα έτη πριν την ισχύ του ν.3848/2010, οι οποίες προσδιόριζαν τα τυπικά προσόντα ένταξής τους στους κλάδους ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ23 Ψυχολόγων αντίστοιχα. Ενδεικτικά παρατίθεται προκήρυξη του 2009 (άρα βασισμένη σε διατάξεις πριν από την έναρξη της ισχύος του ν.3848/2010) για προσλήψεις μελών ΕΕΠ στην εκπαίδευση από όπου συνάγεται το ανωτέρω: Η εγκύκλιος για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ , ΕΒΠ για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | esos.gr

(Επισυνάπτεται στο παρόν mail η σχετική εγκύκλιος και σε μορφή pdf)

Ζητείται, λοιπόν, να διευκρινιστεί εάν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΑΕΙ και οι Ψυχολόγοι ΑΕΙ εμπίπτουν στη μεταβατική διάταξη του ν.4589/2019 άρθρο 66 παρ.2α, δηλαδή εάν στην περίπτωσή τους δεν εφαρμόζεται η διάταξη για πρόταξη (στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης στους οποίους υπάγονται) με βάση την ΠΠΔΕ, εφόσον είχαν εισαχθεί σε Τμήματα ΑΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και ΑΕΙ Ψυχολογίας αντίστοιχα, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 όπως ορίζει ο νόμος 4589/2019 και η προκήρυξη 2ΕΑ/2022 ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 2α του Ν.4589/2019 δεν έχει καταργηθεί με νόμο, άρα εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Επίσης διαχωρίζεται από την παρ.2β του ίδιου άρθρου που αφορά συγκεκριμένα σε καθηγητικές σχολές για τις οποίες ισχύουν άλλες προϋποθέσεις διαφορετικών ετών εισαγωγής.

Επισημαίνεται επίσης ότι η παρ.2α του ίδιου άρθρου δεν δύναται να μην αφορά στα μέλη ΕΕΠ άρα και στους επιμέρους κλάδους του ΕΕΠ-με τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που ισχύουν για τον καθένα-, δεδομένου ότι ρυθμίζει μια εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.3 και 4 του ν.4589/2019 (περί πρόταξης με βάση την ΠΠΔΕ), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ρητά και τα μέλη ΕΕΠ, -χωρίς να διατυπώνει ή να εξειδικεύει διαφορετικά-.

Τέλος, η παρ. 2α του ίδιου άρθρου παραπέμπει για όσους εξαιρεί (δηλαδή "για όσους είχαν εισαχθεί σε Τμήματα ΑΕΙ πριν το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014") σε διατάξεις προσλήψεων που ίσχυαν πριν την ισχύ του ν.3848/2010. Τέτοιου είδους διατάξεις υπάρχουν και για τα μέλη ΕΕΠ, και ειδικότερα για κάθε διακριτό κλάδο του ΕΕΠ, μεταξύ αυτών και για τον κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών (από ΑΕΙ) και για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, με τις διαφοροποιήσεις που ρυθμίζουν τα τυπικά προσόντα για κάθε κλάδο.

Εν κατακλείδι, στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ΠΕ30 Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι ΠΕ23 Ψυχολόγοι (που είχαν εισαχθεί σε Τμήματα ΑΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολογίας αντίστοιχα πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014), εμπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 66 παρ -2α- του ν.4589/2019, θα πρέπει να υπάρξει:

-ανάλογη μέριμνα για υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (για όσους πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις) στο ΟΠΣΥΔ, το οποίο να πιστοποιεί το έτος εισαγωγής τους στο Τμήμα ΑΕΙ (όπως ενδεικτικά το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Πτυχίου ΑΕΙ στο οποίο αναγράφεται το έτος εισαγωγής)

-καθώς επίσης και αντίστοιχη ρύθμιση σε πεδίο της αίτησης του ΑΣΕΠ, στο οποίο να δηλώνουν ότι υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 2α του ν. 4589/2019, και άρα δεν επηρεάζεται η πρόταξή τους -στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης στον οποίο υπάγονται-, από την υποβολή η μη του πρόσθετου τυπικού προσόντος της ΠΠΔΕ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,

οι άμεσα ενδιαφερόμενοι- παλαιοί εισακτέοι σε Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ και Ψυχολογίας ΑΕΙ πριν το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, που εργάζονται ως ΠΕ30 Κοινωνικοί Λειτουργοί και ως ΠΕ23 Ψυχολόγοι στην εκπαίδευση.


Την παρούσα επιστολή συνυπογράφουν οι κάτωθι (πενήντα στο αριθμό):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.