Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009

Δ.Α.Κ.Ε. θέσεις για την εκπαίδευση


 Νοέμβριος 2008ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ 2008


Τα βασικά μας αιτήματα είναι :

 • Η οικονομική αναβάθμιση του κλάδου (Εκπαιδευτικό Μισθολόγιο)

 • Η ύπαρξη θεσμοθετημένης επιμόρφωσης με τη δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

 • Η διασφάλιση των οργανικών θέσεων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Η αυτονομία του Λυκείου

 • Το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ να τελεί υπό την ευθύνη του ΥΠΕΠΘ και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διατήρηση του αδιάβλητου ισχύοντος συστήματος εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων).Αναλυτικότερα:


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ


Η ΔΑΚΕ προτείνει:

 • Υποχρεωτική εισαγωγή Παιδαγωγικών μαθημάτων και Διδακτικής (Γενική και Ειδικές), από όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές.

 • Την δημιουργία Σχολών Παιδαγωγικής κατάρτισης (ενός έτους), στα ΑΕΙ.

 • Η ΔΑΚΕ υποστηρίζει ότι οι αναπληρωτές που συµπληρώνουν 18 µήνες εκπαιδευτική προϋπηρεσία  να διορίζονται .

 • Ο διαγωνισμός επιλογής εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ) να γίνεται ανά τριετία.


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


Η ΔΑΚΕ προτείνει:

 • Διετής Σχολή Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης και Διοίκησης. Η εισαγωγή των εκπαιδευτικών θα γίνεται κατόπιν εξετάσεων. Στο πρόγραμμα σπουδών οι επιμορφούμενοι θα διδάσκονται Παιδαγωγικά μαθήματα και Διδακτικές καθώς και μαθήματα σχετικά με την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.


 • Υποχρεωτική: Τρίμηνη Εισαγωγική Επιμόρφωση - Περιοδική - Ταχύρυθµη.

 • Αύξηση των Εκπαιδευτικών Αδειών για την απόκτηση μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σε θέματα σχετικά με την Διοίκηση της εκπαίδευσης και το γνωστικό αντικείμενο.


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  


Η ΔΑΚΕ προτείνει:

 • Την ίδρυση Διετούς Σχολής Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης και Διοίκησης.

 • Αύξηση των Εκπαιδευτικών Αδειών σε θέματα σχετικά με την Διοίκηση της εκπαίδευσης.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Η ΔΑΚΕ  προτείνει

 • Την συνολική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας.

 • Την αυστηρή αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων και των εποπτευόντων αρχών των εκπαιδευτικών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΚΕΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι).

 • Την αντικειµενική και συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος και των συντελεστών του.

 • Την Παιδαγωγική και Διδακτική αξιολόγηση  του Εκπαιδευτικού με αξιοκρατικές διαδικασίες.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ


Η ΔΑΚΕ προτείνει και διεκδικεί:

 • Άµεση καθιέρωση του Εκπαιδευτικού Μισθολογίου

 • Κατοχύρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στα 30 χρόνια υπηρεσίας.

 • Κατοχύρωση της σύνταξης στο ύψος του 80% των συνολικών αποδοχών του χρόνου αποχώρησης.

 • Πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη.

 • Θεσµοθέτηση κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας για όλα τα θέµατα που µας αφορούν. Ουσιαστική αύξηση της υπερωριακής απασχόλησης των καθηγητών, της αµοιβής για ενισχυτική διδασκαλία καθώς και κάθε είδους αµοιβών που έχουν σχέση µε τις εξετάσεις.

 • Νομική κατοχύρωση καταβολής των πάσης φύσεως δεδουλευμένων εντός τριμήνου.

 • Διασφάλιση των αποθεματικών των Ταμείων και κάλυψη τυχών απωλειών (επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα) από το κράτος. Εξασφάλιση και άμεση καταβολή του Εφάπαξ, της κύριας σύνταξης και των επικουρικών ταμείων.


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Η ΔΑΚΕ προτείνει:

 • Στην Σχολή Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Διοίκησης να υπάρχει ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

 • Να καλυφθούν οι Θέσεις συμβούλων Ειδικής Αγωγής Β/θμιας εκπαίδευσης.

 • Ολοκληρωμένο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τα Πειραματικά και Μουσικά Σχολεία.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ


            Στα πλαίσια της διοικητικής αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, προτείνουμε τη δημιουργία οργανωμένης οικονομικής και νομικής υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε την ίδρυση οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ13 (νομικών), ΠΕ09 (οικονομολόγων) και συναφών ειδικοτήτων σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε ζήτημα οικονομικής και νομικής υφής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε επίπεδο Διεύθυνσης από το αρμόδιο τμήμα. Στόχος είναι η αποδέσμευση του εκπαιδευτικού προσωπικού από άλλες εργασίες πέρα από τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

            Επίσης προτείνουμε την οικονομική αυτοτέλεια των Γραφείων και Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την χορήγηση του ανάλογου κονδυλίου απευθείας στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία για να ξεπεραστεί η οικονομική δυσπραγία που τις μαστίζει (καθώς σήμερα αναζητούνται οικονομικοί πόροι μέσω σχολικών μονάδων).


ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


Το μάθημα των θρησκευτικών είναι μάθημα ενταγμένο στο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου και εκπληρώνει παιδαγωγικούς και όχι εκκλησιαστικούς σκοπούς. Η ελληνική κοινωνία, μέσω των εκπροσώπων της, που νομοθετούν, επιθυμεί να διδάσκονται τα παιδιά, ανάμεσα στα άλλα γνωστικά αντικείμενα και το φαινόμενο της θρησκείας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη θρησκευτική παράδοση της χώρας, δηλ. στα δόγματα και στη ζωή της Ορθοδοξίας. Θεωρούμε ότι η ορθόδοξη πίστη και εκκλησία αποτελεί μια βασική διάσταση της εθνικής μας ταυτότητας. Γι' αυτόν τον λόγο ανεξάρτητα με το αν κανείς πιστεύει η όχι, η γνώση των βασικών ουσιαστικών στοιχείων της ορθοδοξίας, της ιστορικής εξέλιξης της εκκλησίας και του ρόλου που αυτή έπαιξε στη διαμόρφωση της νεοελληνικής κοινωνίας και πολιτισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και πως λειτουργούμε στον χώρο και χρόνο.

Η ΔΑΚΕ πιστεύει ότι το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Σχετικά τώρα με τους αλλόθρησκους και αλλόδοξους μαθητές θα πρέπει να δούμε, για λόγους εναρμόνισης με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες (π.χ. Φινλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία), με παρόμοιο σύστημα εκπαίδευσης. Οι χώρες αυτές έχουν θεσπίσει στη θέση τού μαθήματος των «θρησκευτικών» (όποιας μορφής και περιεχομένου) εναλλακτικό μάθημα (Ηθική, Φιλοσοφία, Κοινωνική Παιδεία κ.λπ.) υποχρεωτικό για όσους μαθητές ζητήσουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΑΚΕ Καθηγητών προτείνει, όσοι απαλλάσσονται να παρακολουθούν υποχρεωτικά σε παράλληλο τμήμα μάθημα συναφές με αυτό των θρησκευτικών (Θρησκειολογία ή Ηθική ή Στοιχεία Θρησκευτικού Πολιτισμού ή άλλο), το οποίο θα διδάσκεται από καθηγητή της ειδικότητας ΠΕ01.


Ε.Ε. ΔΑΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.